Kursy

I. Rok szkolny

 • Nasz rok szkolny trwa od września do czerwca i podzielony jest na dwa semestry.
 • W roku szkolnym jest 67 spotkań.
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 8 do 20 00.
 • Staramy się dopasować godziny zajęć do szkolnego planu lekcji uczniów.
 • Długość zajęć uzależniona jest od wieku uczniów.
 • Dni wolne od nauki pokrywają się z rozkładem roku szkolnego w szkołach państwowych.
Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 i starsze

Kursy Cambridge
Kursy maturalne

2×60 minut*
w tygodniu
2×75 minut*
w tygodniu
2×90 minut*
w tygodniu
2×100 minut*
w tygodniu

* W czasie każdych zajęć uczniowie mają 5-minutową przerwę.

II. Liczebność grup

 • Grupy liczą od 6 do 10 osób.
 • Większa liczba uczniów w grupie nie tylko sprzyja interakcji intelektualnej, wspólnym zabawom i konkursom językowym, ale także uczy dzieci zdrowego współzawodnictwa, wzajemnego wsparcia i współpracy.
 • W klasach 0-3, dzieci uczą się w grupach rówieśniczych.
 • Staramy się, by poziom uczniów w grupie był wyrównany.
 • Każdy nowy uczeń (od drugiej klasy wzwyż) przechodzi rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne sprawdzenie umiejętności uczniów gwarantuje, że ich poziom w grupie będzie spójny.

III. Charakterystyka kursów

Klasa 0

5-6 lat
 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut (w trakcie lekcji jest 5-minutowa przerwa).
 2. Lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku angielskim.
 3. Dzieci uczą się:
  • słownictwa
  • podstawowych zwrotów komunikacyjnych (Small Talk)
  • rymowanek i piosenek
 4. Uczniowie jeszcze nie piszą i nie czytają, dlatego koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia.
 5. Na etapie zerówki zaczynamy wdrażać dzieci do czytania globalnego* w języku angielskim poprzez projekty plastyczno-językowe.
 6. Na zajęciach uczniowie korzystają z zestawów podręcznikowych oraz storybooks (książek z historyjkami). Do wszystkich materiałów dołączona jest płyta CD i/lub CD-ROM.
 7. Po każdej lekcji zadawana jest praca domowa.
 8. Postępy językowe uczniów są regularnie monitorowane poprzez ustne testy oraz ustne egzaminy semestralne i roczne.
 9. Uczniowie przyswajają i utrwalają materiał poprzez:
  • Miming**
  • Role-plays (drama)**
  • TPR (reagowanie ciałem)**
  • Gry i zabawy językowe

_______________________________
*Podczas czytania globalnego dziecko odkrywa i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter. Postrzega zapis graficzny wyrazu jako całość.
**Szczegółowe informacje na temat metodyki nauczania znajdują się w zakładce „Jak uczymy?”

Klasa 1

6-7 lat
 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 75 minut (w trakcie lekcji jest 5-minutowa przerwa).
 2. Lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku angielskim.
 3. Dzieci uczą się:
  • słownictwa
  • podstawowych struktur gramatycznych
  • zwrotów komunikacyjnych (Small Talk)
  • rymowanek i piosenek
 4. Uczniowie dopiero uczą się pisać i czytać, dlatego przede wszystkim koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia.
 5. Na etapie klasy pierwszej sprawność czytania i pisania w języku angielskim wprowadzane są poprzez czytanie globalne* i pisanie po śladzie.
 6. Uczniowie wdrażani są do samodzielnego pisania w języku angielskim.
 7. Na zajęciach uczniowie korzystają z zestawów podręcznikowych oraz storybooks (książek z historyjkami). Do wszystkich materiałów dołączona jest płyta CD i/lub CD-ROM.
 8. Po każdych zajęciach zadawana jest praca domowa.
 9. Postępy językowe uczniów są regularnie monitorowane poprzez testy oraz egzaminy semestralne i roczne (pisemne i ustne).
 10. Uczniowie przyswajają i utrwalają materiał poprzez:
  • Miming**
  • Role-plays (drama)**
  • TPR (reagowanie ciałem)**
  • Gry i zabawy językowe**
 11. Raz w roku dzieci przygotowują przedstawienie świąteczne (bożonarodzeniowe lub wiosenne/wielkanocne).

Klasy 2-3

 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (w trakcie lekcji jest 5-minutowa przerwa).
 2. Lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku angielskim.
 3. Dzieci uczą się:
  • słownictwa
  • podstawowych struktur gramatycznych
  • zwrotów komunikacyjnych (Small Talk)
  • rymowanek i piosenek
 4. Na lekcjach koncentrujemy sie na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia.
 5. Dzieci wdrażane są do czytania tekstów w języku angielskim oraz pisania krótkich oraz dłuższych prac pisemnych.
 6. Na zajęciach uczniowie korzystają z zestawów podręcznikowych oraz storybooks (książek z historyjkami). Do wszystkich materiałów dołączona jest płyta CD i/lub CD-ROM.
 7. Na lekcjach wykorzystujemy multimedialne aplikacje na komputer, telefon lub tablet.
 8. Po każdych zajęciach zadawana jest praca domowa.
 9. Postępy językowe uczniów są regularnie monitorowane poprzez testy oraz egzaminy semestralne i roczne (pisemne i ustne).
 10. Uczniowie przyswajają i utrwalają materiał poprzez:
  • Miming**
  • Role-plays (drama)**
  • TPR (reagowanie ciałem)**
  • Gry i zabawy językowe**
 11. Raz w roku dzieci przygotowują przedstawienie świąteczne (bożonarodzeniowe lub wiosenne/wielkanocne).
 12. W klasach 2-3 przygotowujemy dzieci do egzaminów Cambridge English: Young Learners (YLE) – Starters, Movers.***

_______________________________
* Podczas czytania globalnego dziecko odkrywa i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter. Postrzega zapis graficzny wyrazu jako całość.
**Szczegółowe informacje na temat metodyki nauczania znajdują się w zakładce „Jak uczymy?”
***Więcej informacji na temat egzaminów YLE, znajdziecie Państwo na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/young-learners/

Klasy 4-8

 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut (w trakcie lekcji jest 5-minutowa przerwa).
 2. Lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku angielskim.
 3. Dzieci uczą się:
  • słownictwa
  • struktur gramatycznych
  • zwrotów komunikacyjnych oraz języka funkcjonalnego (Small Talk)
 4. Na lekcjach rozwijamy wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
 5. Na zajęciach uczniowie korzystają z zestawów podręcznikowych oraz materiałów audiowizualnych (książek w oryginalnej wersji językowej – readers, nagrań dźwiękowych i filmowych).
 6. Na lekcjach wykorzystujemy multimedialne aplikacje na komputer, telefon lub tablet.
 7. Po każdych zajęciach zadawana jest praca domowa.
 8. Postępy językowe uczniów są regularnie monitorowane poprzez testy oraz egzaminy semestralne i roczne (pisemne i ustne).
 9. W klasach 4-6 przygotowujemy dzieci do egzaminów Cambridge English: Young Learners (YLE) – Movers , Flyers.*
 10. W klasach 7-8 przygotowujemy uczniów do egzaminów Cambridge English: KET, PET, FCE** oraz egzaminu ósmoklasisty.

_______________________________
*Więcej informacji na temat egzaminów YLE, znajdziecie Państwo na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/young-learners/
**Szczegółowe informacje na temat egzaminów Cambridge znajduje się na podstronie „Kursy Cambridge”

KURSY CAMBRIDGE, KURSY MATURALNE

 1. Kursy przygotowują uczniów do egzaminów Cambridge English: KET, PET, FCE* oraz matury na podstawie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 100 minut (w trakcie lekcji jest 5-minutowa przerwa).
 3. Lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku angielskim.
 4. Na zajęciach rozwijamy wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
 5. Uczniowie korzystają z egzaminacyjnych zestawów podręcznikowych, repetytoriów, test booklets (książek z testami) oraz materiałów audiowizualnych (książeczek w oryginalnej wersji językowej – readers, nagrań dźwiękowych i filmowych).
 6. Na lekcjach wykorzystujemy multimedialne aplikacje na komputer, telefon lub tablet.
 7. Po każdych zajęciach zadawana jest praca domowa.
 8. Postępy językowe dzieci są regularnie monitorowane poprzez testy, w tym także próbne egzaminy Cambridge oraz próbne matury.

_______________________________
*Więcej informacji na temat egzaminów Cambridge English, znajdziecie Państwo na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams/general-english-and-for-schools