Opłaty

Płatności za kurs

  • Kursy można opłacać semestralnie lub w 10 równych ratach.
  • Oferujemy zniżki rodzinne dla rodzeństwa.
  • Akceptujemy Karty Dużej Rodziny
    (zniżka 7% dla posiadaczy karty 3+ i 15 % dla karty 4+ na wszystkie grupowe kursy językowe)
Klasa 0
2×60 minut
Klasa 1
2×75 minut
Klasa 2 i starsze
2×90 minut
Kursy Cambridge
2×100 minut
Rata miesięczna 220 zł  240 zł  260 zł  280 zł
Rata miesięczna rodzeństwa  210 zł  230 zł  250 zł  270 zł
Rata semestralna  1050 zł  1150 zł  1250 zł  1350 zł
Rata semestralna rodzeństwa  1000 zł  1100 zł  1200 zł  1300 zł
  • Ratę miesięczną uiszczamy do 10. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem września).
  • We wrześniu pierwszą ratę wpłacamy do 21. dnia miesiąca.
  • Opłatę za I semestr uiszczamy do 21. września, a opłatę za II semestr do 10. lutego. 

 

Opłata za przyprowadzanie dzieci

  • Opłata za przyprowadzanie dzieci uiszczana jest jednorazowo za semestr i wynosi 150 zł.