Uczniom klas 0-3 szkoły podstawowej proponujemy odbieranie ze świetlicy szkolnej i przyprowadzanie na nasze zajęcia.


Dzięki tej opcji, możemy zorganizować lekcje także w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych. Po skończonych zajęciach możemy także dzieci odprowadzić z powrotem do szkoły.
Przyprowadzanie dotyczy głównie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 23.
Przyprowadzanie lub przywożenie uczniów z innych szkół podstawowych ustalane jest indywidualnie z Rodzicami.

Opłata za przyprowadzanie/przywożenie wynosi 150 zł za semestr.